Inductief harden

Bij inductief harden of inductieharden wordt een wisselstroom door een spoelvormige geleider gestuurd, waardoor hierin een magnetisch veld ontstaat. Bij het plaatsen van een product in dat veld ontstaat een elektrische spanning die een tegengestelde wisselstroom tot gevolg heeft. Door het verschijnsel van stroomverdringing (Indringdiepte / skineffect) dat hierbij in de kern van het product optreedt, is deze inductiestroom het sterkste aan en direct onder het werkstukoppervlak.

Door de weerstand in het materiaal wordt, afhankelijk van de frequentie, de stroom in het werkstuk vervolgens in warmte omgezet. Door de spoelvorm nauwkeurig aan te passen aan het werkstukoppervlak kunnen allerlei asymmetrische oppervlakken nauwkeurig en snel worden verhit tot in het austenietgebied. Aansluitend snelle afkoeling leidt dan in het verhitte oppervlak tot omzetting in martensiet. De diepte van de verwarmde laag is afhankelijk van de toepaste frequentie (middel of hoog) en de verwarmingstijd. Een hoge frequentie leidt tot een geringere diepte dan middelfrequentie. Grotere hardingsdiepten kunnen worden bereikt door de, bij een vertraagde verwarming, in de oppervlaktelaag ontwikkelde inductiewarmte via geleiding verder in het materiaal te laten doortrekken.

Met inductief harden kunnen producten tot 76 HRc worden gehard (afhankelijk van het materiaalsoort).
Doel van deze inductieharden is om de producten slijtvast te maken

Op het gebied van inductieharden werken wij samen met SABO Boxtel (www.saboboxtel.nl)